Oerlikonline adatvédelem - Oerlikon hegesztési hozaganyag

Adatvédelem

Cégünk honlapjának egyes részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött, amelyhez meghatározott személyes adatok (név, e- mail cím, stb.) szolgáltatása szükséges. Társaságunk, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok  nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva, kizárólag az Ön által megadott körben, és szükséges cél érdekében kezeli és tartja nyilván a részére átadott adatokat. A regisztráció során a társaság tudomására jutott személyes adatokat semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Szerzői jogok

Társaságunk internetes oldala teljes egészében szerzői jogvédelem alá esik. Minden jogot fenntartunk. Tilos előzetes engedély nélkül a tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, azokból bármely részt kivágni (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.), a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

Az oldal tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Más online tartalomban előzetes kérés nélkül cégünk oldalaira hivatkozás (linkelés)  elhelyezhető. A linkelés ebben az esetben sem ütközhet a fenti tilalomba, illetve oldalunkhoz nem méltó körülmények esetén bármikor kérhetjük annak megszüntetését.

Szellemi alkotás

Felek rögzítik, hogy a jelen ajánlatban meghatározott sajátos termékek, megoldások Szállító szellemi alkotásai, Szállító kizárólagos tulajdonában állnak, függetlenül attól, hogy külön jogszabályban meghatározott - szerzői, iparjogvédelmi, stb. - védelem alatt állnak-e. Megrendelő nem jogosult ezek részben vagy teljes felhasználására, másolására, terjesztésére, értékesítésére.

Tartalom

 Mindent megteszünk azért, hogy az oldalakon megjelenő információk naprakészek, pontosak és teljesek legyenek, de felelősséget nem vállalunk az oldalainkon szereplő információk felhasználásából eredő következményekért. Nem garantáljuk, hogy az internetes oldalakhoz való hozzáférés folyamatos, vagy hibamentes lesz. Internetes oldalainkon megjelenő árajánlatok a készletek erejéig vagy visszavonásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Külső kapcsolatok (linkek)

Nem vállalunk felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott vagy publikált anyagokért, melyekhez  internetes oldalaink kapcsolódnak.